Hướng dẫn Reset Password đăng nhập Antbuddy

pav16.png


Hướng dẫn Reset Password đăng nhập Antbuddy


Nhân viên có thể nhờ Quản trị viên reset lại password cho mình theo GUIDE https://guide.antbuddy.com/kb/huong-dan-reset-password-danh-cho-quan-tri-vien

hoặc tự lấy lại mật khẩu theo các bước dưới đây:

Bước 1: Vào link đăng nhập Antbuddy web: https://antbuddy.com/signin và chọn Forgot Password


Bước 2: Nhập email đang sử dụng để đăng nhập Antbuddy vào ô trống và nhấn SubmitSau khi nhấn Submit màn hình sẽ hiển thị thông báo : “You should receive an email shorly with futher instructions


Bước 3: Check mail tiêu đề AntBuddy - Reset password, nhấn Reset Your Password trong email ( như hình )

Bước 4: Nhập mật khẩu mới vào ô New PasswordConfirm Password trong tab vừa mở ra. Sau đó nhấn Submit 

Password thay đổi thành công sẽ có thông báo:  “Your account has been updatedBước 5: Đăng nhập lại bằng email và mật khẩu mới
Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 13/08/2019 3:14PM
Lần cập nhật gần đây: 13/08/2019 3:14PM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)
forgot | password | reset |