Hướng dẫn cấu hình Email Forwarding BeeIQ CRM

1475492146252_lg.png

Hướng cấu hình 

Email Forwarding BeeIQ CRM

I. Giới thiệu về Email Forwarding 

Cấu hình Email Forwarding phục vụ cho việc tự động tạo ticket trên hệ thống Ticket của BeeIQ. Khi doanh nghiệp có email hỗ trợ khách hàng và muốn tự động đẩy những nội dung hỗ trợ từ email này về hệ thống BeeIQ. Tất cả các yêu cầu gửi về hộp thư của email hỗ trợ, sẽ được chuyển đến hệ thống Ticket của BeeIQ.

Trước khi cấu hình, người dùng cần đăng ký tài khoản BeeIQ tại https://beeiq.co/. Sau khi đã đăng ký, tên miền trên BeeIQ của người dùng sẽ có dạng <subdomain>.beeiq.co. Email của người dùng trên hệ thống BeeIQ sẽ có dạng <subdomain>@beeiq.co

Ví dụ: qahtkantteststaging@beeiq.co, với qahtkantteststaging là subdomain

II. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Email Forwarding

1. Google mail (gmail)

Bước 1: đăng nhập Gmail → truy cập trang Settings


Bước 2: mở mục Forwarding and POP/IMAP → chọn Add a forwarding emailBước 3: Thêm email forwarding

 • Nhập email của hệ thống BeeIQ, <subdomain>@beeiq.co → chọn Next

 • Cửa sổ xác nhận email xuất hiện → chọn Proceed

 • Cửa sổ thống báo đã gửi mã xác nhận về email xuất hiện → chọn OK


Bước 4: Lấy thông tin mã xác nhận

 • Mở trang BeeIQ chọn Ticket, thông tin mã xác nhận được tự động tạo như một ticket • Chọn xem ticket detail → sao chép mã xác nhận • Hoặc người dùng có thể sao chép nhanh tại tiêu đề ticket ở trang danh sáchBước 5: xác nhận mã tại trang Settings của Gmail

 • Nhập mã xác nhận → chọn Verify
 • Sau khi xác nhận mã, ticket chọn Forward a copy of incoming mail to…

 • Sau khi hoàn tất → chọn Save changes

2. Hotmail (tài khoản microsoft: hotmail.com, live.com)

Bước 1: đăng nhập tài khoản hotmail, vào trang Option

Bước 2: chọn Mail → chọn Account → chọn Forwarding
Bước 3: kích hoạt Forwarding

 • Điền thông tin email của hê thống BeeIQ <subdomain>@beeiq.co

 • Chọn Keep a copy of forwarded messages → Chọn Save để hoàn tất cấu hìnhBài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 10:37AM
Lần cập nhật gần đây: 09/10/2020 11:40AM (thuan.tran@antbuddy.com - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)