Hướng dẫn Reset Password dành cho quản trị viên

pav16.pngHướng dẫn Reset Password dành cho quản trị viên
Quản trị viên Antbuddy có thể tự Tạo lại mật khẩu đăng nhập cho tất cả nhân viên trong công ty. Dưới đây là các bước để reset password của nhân viên:

Bước 1: Truy cập trang quản trị Antbuddy

Cách 1: Vào Antbuddy web https://antring.antbuddy.com/ bằng tài khoản Admin/owner

  • Chọn Tên công ty tại bước chọn Team

  • Vào trang quản trị MALL bằng cách click vào button Quản trị tổng đài
Cách 2: Vào trực tiếp link trang quản trị https://<domain>.antbuddy.com/app#!/mall/Setting

Đăng nhập bằng email và pass của tài khoản có quyền Admin/ Owner:


Bước 2: Vào Cài đặt Thành viên

Mở Menu Cài Đặt Chung ⇒ chọn tab Thành viên


Bước 3: Tìm Nhân viên dựa vào Full name hoặc Username

  • Nhập tên nhân viên vào textbox Tìm kiếm (3)

  • Tick chọn nhân viên muốn đổi mật khẩu(4)

  • Chọn Tạo lại mật khẩu ở các lựa chọn phía dưới(5)


Bước 4: Nhập mật khẩu mới cho nhân viên và bấm Tạo lại mật khẩu tại popup hiện lênNhân viên sẽ đăng nhập bằng Mật khẩu mới sau khi Admin tạo lại mật khẩu thành công


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 09/08/2019 10:57AM
Lần cập nhật gần đây: 13/07/2021 7:15PM (thuan.tran@antbuddy.com - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)
reset | password |