Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tổng đài Cloud AntBuddy

[AntBuddy] Hướng dẫn cách kích hoạt tính năng ghi âm cuộc gọi


[AntBuddy] Hướng dẫn cách kích hoạt hệ thống tương tác tự động IVR

[AntBuddy] Hướng dẫn cách tải lên file âm thanh cho hệ thống tương tác tự động IVR

[AntBuddy] Hướng dẫn cách cấu hình số nhánh trên hệ thống IVR

[AntBuddy] Hướng dẫn cách tạo và xem thông tin của Device Account

[AntBuddy] Hướng dẫn cách xem lịch sử cuộc gọi

[AntBuddy] Hướng dẫn cách thao tác khi thực hiện cuộc gọi trên AntBuddy

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 13/09/2017 3:39PM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 11:25AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:huongtran (huong.tran@htklabs.com)