Hướng dẫn đăng nhập Anttel trên CallBar

1. Lấy thông tin đăng nhập

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://quantri.tongdaicloud.vn/

Bước 2: Đăng nhập với tài khoản Administrator được cấp

Bước 3: Truy cập vào Ứng dụng

Bước 4: Vào phần Tổng đài Cloud

Bước 5: Vào phần Thiết bị

Bước 6: Click biểu tượng chỉnh sửa để mở thông tin thiết bị

Lưu và ghi nhớ thông tin chi tiết của thiết bị mà mình muốn sử dụng

2. Đăng nhập CallBar

Bước 1: Tải phiên bản mới nhất tại trang chủ AntBuddy

Đường dẫn tải ứng dụng

https://antbuddy.com/vi/antbuddy-callbar/

Cách cài đặt ứng dụng

https://guide.antbuddy.com/kb/cai-dat-antbuddy-callbar-windows


Bước 2: Mở ứng dụng sau khi cài đặt

Bước 3: Chọn biểu tượng 3 chấm → chọn Đăng nhập Anttel

Bước 4: Nhập thông tin SIP username và SIP password vào CallBar

SIP username: admindevice1@qa.anttel.vn

SIP password: *****

Lưu ý: SIP username cần thêm @<domain>.anttel.vn và tên thiết bị. Mẫu như sau

<sip_username>@<domain>.anttel.vn

Bước 5: Chọn Đăng nhập AnttelBài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 28/12/2018 4:30PM
Lần cập nhật gần đây: 28/12/2018 4:30PM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)