Cài đặt AntBuddy Callbar

Bước 1

Tải ứng dụng tại đường dẫn

https://antbuddy.com/vi/antbuddy-callbar/


Bước 2

Chạy file cài đặt đã tải về máy

Nếu hệ điều hành của bạn đang sử dụng hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận, bạn chọn More Info

Sau đó, chọn Run anyway

Và đợi ứng dụng được cài đặt


Bước 3

Đăng nhập vào AntBuddy Callbar bằng tài khoản AntBuddy ID

Bước 4

Lựa chọn account của bạn (Tên subdomain mà người dùng đã đăng ký) và chọn thiết bị SIP để sử dụng


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 22/03/2018 2:29PM
Lần cập nhật gần đây: 03/05/2018 4:50PM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)