Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kite Call

Hướng dẫn cách nhúng đoạn mã Kite Call vào HTML

- Video hướng dẫn phần 1  


- Video hướng dẫn phần  2 


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 13/09/2017 3:22PM
Lần cập nhật gần đây: 18/10/2017 10:26PM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:huongtran (huong.tran@htklabs.com)