Làm thế nào để tạo mẫu SMS, Email?Làm thế nào để tạo mẫu SMS, Email?

SMS, Email Marketing có lẽ không còn là khái niệm xa lạ với doanh nghiệp. Việc gửi SMS, Email chăm sóc khách hàng, giới thiệu sản phẩm, chúc mừng sinh nhật…. mang lại lượng lớn khách hàng, vô vàng lợi nhuận, càng nhiều tương tác, khách hàng càng thân thiết và tin dùng. 


Với BeeIQ CRM,  bạn có thể soạn các mẫu SMS, Email sẵn có , mẫu này sẽ được dùng cho mọi thứ, mọi nơi, mọi nhân viên mà bạn cho phép, nhân viên chỉ việc gửi đi với thao tác đơn giản, hơn nữa bạn có thể dùng mẫu này để chạy chiến dịch SMS, Mailchimp, Marketing Automation…

Dưới đây là hướng dẫn tạo mẫu SMS, Email.

1. Làm thế nào để tạo mẫu SMS

Bước 1. Đi đến trang Thiết lập - Bản mẫu - Mẫu SMS

Bước 2. Nhấn nút   Thêm Template  .

Bước 3. Nhập các thông tin cần thiết

 • Tên mẫu (bắt buộc) 

 • Mô tả: Là nội dung mô tả nội dung, mục đích, tính chất… của mẫu SMS để người dùng nhận biết, khách hàng sẽ không nhận thông tin này. 

 • Nội dung (bắt buộc): Là nội dung tin nhắn SMS mà khách hàng nhận được

 • Thông tin có sẵn:  Sử dụng các từ khóa này để đại diện cho thông tin tương ứng của mỗi khách hàng, với mỗi khách hàng, thông tin sẽ được thay thế một cách chính xác.

Ví dụ:  

{{CUS_FIRST_NAME}}: thay thế tên theo mỗi khách hàng

{{CUS_DOB}} : thay thế ngày sinh theo mỗi khách hàng

… 

Danh sách Thông tin có sẵn :

- {{CUS_GENDER}} : Giới tính

- {{CUS_FIRST_NAME}} : Tên

- {{CUS_LAST_NAME}} : Họ

- {{CUS_TITLE}} : Chức vụ

- {{CUS_BGINFO}} : Thông tin thêm

- {{CUS_WEBSITE}} : Website

- {{CUS_PASSPORT}} : Passport

- {{CUS_DOB}} : Ngày sinh

- {{CUS_EMAIL}} : Email

- {{CUS_PHONE_NUMBER}} : Điện thoại

- {{CUS_STREET}} : Đường

- {{CUS_STATE}} : Quận, huyện

- {{CUS_CITY}} : Thành phố

- {{CUS_ZIP}} : Mã Zip

- {{CUS_COUNTRY}} : Quốc gia

- {{TICKET - {{TICKET_ID}} : Ticket ID

- {{TICKET_TITLE}} : Tiêu đề Ticket

- {{TICKET_SUMMARY}} : Nội dung Ticket

- {{TICKET_SLA}} : Ticket SLA

- {{TICKET_SLA_STATUS}} : Trạng thái Ticket SLA

- {{TICKET_CHANNEL}} : Kênh Ticket

- {{TICKET_RESOLUTION_ACTUAL}} : Thời hạn xử lý Ticket

- {{TICKET_RESOLUTION_TYPE}} : Loại giải quyết Ticket

- {{TICKET_CATEGORY}} : Danh mục Ticket

- {{TICKET_SUBCATEGORY}} : Sub danh mục Ticket

- {{TICKET_SUBSUBCATEGORY}} : Sub sub danh mục Ticket

- {{TICKET_STATUS}} : Trạng thái Ticket

- {{TICKET_PRIORITY}} : Độ ưu tiên của Ticket

- {{TICKET_CREATED_AT}} : Thời điểm tạo Ticket

- {{LINK_TICKET}} : Link ticket

- {{TICKET_ASSIGNED_TO}} : Người phụ trách Ticket

- {{GROUP_NAME}} : Nhóm phụ trách ticket.

- {{ngay_mua_hang}} : Ngày mua hàng (trường tùy chỉnh)

- {{mua_tại_chi_nhanh}} : Mua tại chi nhánh (trường tùy chỉnh)

 

 • Thiết lập quyền chia sẻ mẫu SMS, có 4  lựa chọn sau:

+ Tất cả mọi người

+ Chỉ mình tôi

+ Tôi và nhóm: chia sẻ cho các thành viên của nhóm

+ Tôi và một số người khác: chia sẻ cho 1 hoặc nhiều User

Nếu user được chia sẻ quyền với một mẫu SMS thì user đó có thể nhìn thấy và sử dụng mẫu đó, có thể thao tác cập nhật mẫu SMS đó ( nếu được cấp quyền chỉnh sửa mẫu SMS).


2. Làm thế nào để tạo mẫu Email

Bước 1. Đi đến trang Thiết lập - Bản mẫu - Mẫu Email

Bước 2. Nhấn nút   Thêm Template  .

Bước 3. Nhập các thông tin cần thiết

 • Tên mẫu (bắt buộc) 

 • Mô tả: Là nội dung mô tả nội dung, mục đích, tính chất… của mẫu SMS để người dùng nhận biết, khách hàng sẽ không nhận thông tin này. 

 • Chủ đề Email: là Tiêu đề của email, chính là phần đầu tiên mà người nhận nhìn thấy, vì vậy tiêu đề Email cần phải ngắn gọn và thu hút. 

 • Nội dung (bắt buộc): Là nội dung email  mà khách hàng nhận được

 • Thông tin có sẵn:  Sử dụng các từ khóa này để đại diện cho thông tin tương ứng của mỗi khách hàng, với mỗi khách hàng, thông tin sẽ được thay thế một cách chính xác.

Ví dụ:  

{{CUS_FIRST_NAME}}: thay thế tên theo mỗi khách hàng

{{CUS_DOB}} : thay thế ngày sinh theo mỗi khách hàng

… 

Danh sách Thông tin có sẵn :

- {{CUS_GENDER}} : Giới tính

- {{CUS_FIRST_NAME}} : Tên

- {{CUS_LAST_NAME}} : Họ

- {{CUS_TITLE}} : Chức vụ

- {{CUS_BGINFO}} : Thông tin thêm

- {{CUS_WEBSITE}} : Website

- {{CUS_PASSPORT}} : Passport

- {{CUS_DOB}} : Ngày sinh

- {{CUS_EMAIL}} : Email

- {{CUS_PHONE_NUMBER}} : Điện thoại

- {{CUS_STREET}} : Đường

- {{CUS_STATE}} : Quận, huyện

- {{CUS_CITY}} : Thành phố

- {{CUS_ZIP}} : Mã Zip

- {{CUS_COUNTRY}} : Quốc gia

- {{TICKET - {{TICKET_ID}} : Ticket ID

- {{TICKET_TITLE}} : Tiêu đề Ticket

- {{TICKET_SUMMARY}} : Nội dung Ticket

- {{TICKET_SLA}} : Ticket SLA

- {{TICKET_SLA_STATUS}} : Trạng thái Ticket SLA

- {{TICKET_CHANNEL}} : Kênh Ticket

- {{TICKET_RESOLUTION_ACTUAL}} : Thời hạn xử lý Ticket

- {{TICKET_RESOLUTION_TYPE}} : Loại giải quyết Ticket

- {{TICKET_CATEGORY}} : Danh mục Ticket

- {{TICKET_SUBCATEGORY}} : Sub danh mục Ticket

- {{TICKET_SUBSUBCATEGORY}} : Sub sub danh mục Ticket

- {{TICKET_STATUS}} : Trạng thái Ticket

- {{TICKET_PRIORITY}} : Độ ưu tiên của Ticket

- {{TICKET_CREATED_AT}} : Thời điểm tạo Ticket

- {{LINK_TICKET}} : Link ticket

- {{TICKET_ASSIGNED_TO}} : Người phụ trách Ticket

- {{GROUP_NAME}} : Nhóm phụ trách ticket.

- {{ngay_mua_hang}} : Ngày mua hàng (trường tùy chỉnh)

- {{mua_tại_chi_nhanh}} : Mua tại chi nhánh (trường tùy chỉnh)

 

 • Đính kèm: chọn tệp đính kèm với email để gửi cho người nhận, tối đa là 20Mb trên 1  mẫu Email.

 • Thiết lập quyền chia sẻ mẫu Email, có 4  lựa chọn sau:

+ Tất cả mọi người

+ Chỉ mình tôi

+ Tôi và nhóm: chia sẻ cho các thành viên của nhóm

+ Tôi và một số người khác: chia sẻ cho 1 hoặc nhiều User

Nếu user được chia sẻ quyền với một mẫu Email thì user đó có thể nhìn thấy và sử dụng mẫu đó, có thể thao tác cập nhật mẫu Email đó ( nếu được cấp quyền chỉnh sửa mẫu Email).


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2020 10:32AM
Lần cập nhật gần đây: 09/10/2020 11:41AM (thuan.tran@antbuddy.com - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)
tạo mẫu SMS | tạo mẫu Email | SMS | Email |