Làm thế nào để lọc và tải về danh sách Ticket?

1. Lọc theo nhóm Ticket

Là bộ lọc ticket theo nhóm, chỉ cần nhấn vào tên bộ lọc là hệ thống sẽ thực hiện ngay việc lọc

Bộ lọc nhóm Tickets có các nhóm như sau:

 • Tất cả: là toàn bộ ticket của công ty.  (Chỉ Owner, Admin có thể lọc)

 • Tickets đã tạo của tôi:  danh sách ticket được tạo bởi Người dùng hiện tại

 • Tickets được giao của tôi:  danh sách ticket được phân công cho Người dùng hiện tại

 • Tickets quá hạn của tôi: danh sách ticket đã quá hạn nhưng chưa được xử lý hoặc chưa đóng, do Người dùng hiện tại phụ trách.

 • Tickets đã giải quyết của tôi: danh sách ticket ở trạng thái “Đã giải quyết xong” do Người dùng hiện tại phụ trách.

 • Tickets đã đóng của tôi: danh sách ticket ở trạng thái “Đã đóng” do Người dùng hiện tại phụ trách.

 • Tất cả Tickets đang mở: toàn bộ danh sách ticket của công ty chưa được giải quyết hoặc chưa đóng. (Chỉ Owner, Admin có thể lọc)

 • Tất cả Tickets chưa giao: toàn bộ danh sách ticket của công ty chưa được phân công. (Chỉ Owner, Admin có thể lọc)

 • Tickets quá hạn:  toàn bộ danh sách ticket của công ty đã quá hạn nhưng chưa được xử lý hoặc chưa đóng. (Chỉ Owner, Admin có thể lọc)

 • Tickets tăng cấp:  toàn bộ danh sách ticket của công ty đã quá hạn bao gồm ticket chưa được xử lý/ chưa đóng và các ticket đã giải quyết/ xử lý quá hạn. (Chỉ Owner, Admin có thể lọc)

 • Tickets đang đợi:  toàn bộ danh sách ticket của công ty đang ở trạng thái “Chờ khách hàng”, (Chỉ Owner, Admin có thể lọc).

 • Tickets đã giải quyết: toàn bộ danh sách ticket của công ty đang ở trạng thái  “Đã giải quyết xong”, (Chỉ Owner, Admin có thể lọc).

 • Tickets đã đóng: toàn bộ danh sách ticket của công ty đã được đóng. (Chỉ Owner, Admin có thể lọc).

 • Tickets tôi đang theo dõi: toàn bộ danh sách ticket mà Người dùng hiện tại đang theo dõi.

2. Lọc ticket bằng bộ lọc bên trái.

Bước 1. Mở trang Tickets

Bước 2. Tại bộ lọc bên trái, thực hiện nhập/ chọn thông tin để lọc

Bạn có thể lọc ticket theo: 

 • Lead/ Contact/ Account (khách hàng liên quan đến ticket)

 • Phân công (Người phụ trách ticket)

 • Nhóm (nhóm phụ trách ticket)

 • Ticket categories (danh mục ticket)

 • Kênh (kênh ticket)

 • Ngày tạo (ngày tạo ticket)

 • Ticket ID (khoảng ID của ticket, ví dụ ID từ 10 đến 20)

 • Độ ưu tiên

 • Loại giải quyết ticket

 • Nhãn

Có thể áp dụng lọc theo nhiều trường thông tin cùng lúc. 


(Xem hình bên)3. Lọc ticket bằng bộ lọc ở Cột thông tin

Bước 1. Mở trang Tickets

Trang hiển thị danh sách ticket có các cột thông tin

Bước 2. Tùy theo thông tin bạn có mà chọn tìm kiếm theo cột đó. Bạn có thể lọc theo nhiều cột cùng lúc.

BeeIQ hỗ trợ tìm kiếm theo tất cả cột thông tin như: ID (mã ticket), Tiêu đề, Tóm lượt, Phụ trách, Nhóm phụ trách, Người tạo, Khách hàng liên quan, Trạng thái Ticket, Tên SLA, Trạng thái SLA, Độ ưu tiên, Loại giải quyết, Số lần mở lại ticket, Ngày phân công, Kênh, Giao dịch liên quan, Danh mục, Mã danh mục, Sub danh mục, Sub sub danh mục, Hoãn đến ngày, Nội dung giải quyết.

Lưu ý: Mặc định hệ thống chỉ hiển thị 1 số cột thông tin, để mở thêm các cột thông tin cần thiết, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây


Ví dụ: bạn muốn lọc các Ticket có Trạng thái là “Đã đóng”  và phụ trách là “Bình Lê”

 • Chọn trạng thái “Đã đóng” tại cột Trạng thái.

 • Tiếp tục chọn nhân viên “Bình Lê” tại cột Phụ trách.


Kết quả lọc hiển thị :

4. Tải về danh sách Tickets

Chỉ Owner và Admin mới có quyền export Tickets

 

Bước 1. Tại danh sách ticket  (đã lọc hoặc chưa lọc) , nhấn nút Export

Bước 2. Tùy chỉnh thông tin tải về nếu muốn:


 • Tùy chọn trường để export: lựa chọn các cột thông tin muốn tải về

 • Kiểu export: Tất cả các ticket của công ty (giới hạn là 10.000 tickets) hoặc tải về theo bộ lọc hiện tại. 

 • Tên file: nhập tên file mong muốn hoặc sử dụng tên mà hệ thống random sẵn.


Bước 3. Nhấn   Tải về   để hoàn tất công việc. 


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2020 10:53AM
Lần cập nhật gần đây: 09/10/2020 11:52AM (thuan.tran@antbuddy.com - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)
tải về | ticket | download | lọc | filter | export |