Làm thế nào để hiển thị thêm các cột thông tin ?Đây là hướng dẫn chung cho các trang danh sách Leads, Contacts, Accounts, Tickets, Tasks, Giao dịch


Bước 1. Đi đến trang danh sách Contacts (hoặc Leads, Accounts, Tickets, Tasks, Giao dịch).


Bước 2.  Ở góc bên phải của bảng danh sách, nhấn vào icon


Cửa sổ thêm cột hiện ra.


Bước 3. Tại mục Cột bạn có thể thêm, nhấn vào cột bất kỳ để hiển thị cột đó.

Ví dụ: Nhấn để hiển thị cột Ngày sinh

Cột Ngày sinh sẽ được thêm vào danh sách Cột bạn đã thêm

Bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị cột bằng cách kéo thả tên cột

Danh sách cột sau khi thiết lập thay đổi :


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2020 10:51AM
Lần cập nhật gần đây: 09/10/2020 11:43AM (thuan.tran@antbuddy.com - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)
hiện thêm cột |