Hướng dẫn tích hợp thông báo BeeIQ vào AntBuddy

Bước 1: Đăng nhập tài khoản AntBuddy và BeeIQ

Bước 2: Vào group cần tích hợp, chọn Tích hợp và chọn BeeIQ

Bước 3: Chọn BeeIQ --> chọn nút Thêm --> chọn Sao chép, sau đó thực hiện copy đường dẫn trong pop-up

Bước 4: Tại trang web beeiq.co, bạn nhấn vào Setting → chọn Other Setting → chọn Webhook

Bước 5: Tại đây, bạn dán đường dẫn bạn đã copy ở bước 3 và dán vào ô URL bên dưới 

Trong giao diện mục Webhook, bạn có thể chọn Trigger để gửi sự kiện về ứng dụng Antbuddy

Bước 6: Nếu bạn muốn tùy chỉnh và chọn điều kiện để nhận thông báo mà bạn muốn thì làm như cách sau: 

Ví dụ như hình dưới đây, bạn chọn Khách Hàng, ở đây, bạn có thể chọn điều kiện để nhận Trigger như hình : 

Và bạn có thể chọn thêm nhiều điều kiện đồng thời bằng cách nhấn vào nút + Thêm điều kiện. Tương tự cho ở phần Update và trigger khác. Cuối cùng nhấn nút Thêm webhook.


Kết thúc quá trình tích hợp, bạn có thể tạo các thông tin về Khách hàng, Nhiệm vụ, Ticket, Giao dịch và ghi chú, bên Antbuddy sẽ hiển thị thông tin như hình:


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 02/10/2017 11:50PM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 11:23AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)