Hướng dẫn tích hợp Facebook Ads Lead

1. Điều kiện để cấu hình Facebook Ads Lead

Tài khoản Facebook cần tích hợp bắt buộc phải có ít nhất 1 page, nếu chưa có page nào thì người dùng phải tạo page. Truy cập đường dẫn sau https://www.facebook.com/pages/create.php để tạo page theo hướng dẫn của Facebook.

Dưới đây là đường dẫn tham khảo hướng dẫn tạo Fanpage

https://blogchiasekienthuc.com/thu-thuat-hay/cach-tao-fanpage-tren-facebook-tu-a-den-z.html

2. Hướng dẫn tích hợp Facebook

Bước 1: Click Ads Lead trên menu trái

Bước 2: Chọn Facebook Ads

Bước 3: Click Tích hợp

Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook, khi click nút Tích hợp, trang sẽ mở một hộp thoại yêu cầu đăng nhập Facebook. Bạn phải đăng nhập để tích hợp.

Trường hợp 2: Nếu đã đăng nhập Facebook thì khi click nút Tích hợp, bạn sẽ được tích hợp thành công. Cụ thể sẽ có thông báo “Tích hợp Facebook thành công!” và các trang của bạn sẽ hiện ra

Bước 5: Chọn trang mà bạn muốn đăng ký , click nút Đăng ký

Dưới đây là màn hình đăng ký thành công

3. Hướng dẫn thêm thuộc tính:

Bước 1: Tại menu trái, click Ads Lead → Properties Settings

Bước 2: Click Thêm thuộc tính

Bước 3: Chọn thuộc tính CRM

Bước 4: Nhập thuộc tính Facebook

Bước 5: Click Tạo mới4. Hướng dẫn chỉnh sửa thuộc tính:

Bước 1: Tại danh sách thuộc tính, click Cập Nhật ở thuộc tính muốn chỉnh sửa

Bước 2: Chỉnh sửa các thuộc tính

Bước 3: Click Lưu

5. Hướng dẫn Tạo Lead Form và mapping các thuộc tính:

Bước 1: Tại menu trái, click Ads Lead, click Lead Form

Bước 2: click Tạo

Bước 3: Trên popup tạo Lead Form, manager có 2 tùy chọn:

  • Mẫu mới

  • Sao chép mẫu có sẵn: tạo 1 form mới và copy mọi cài đặt chi tiết từ form đã chọn

Bước 4: click Tiếp


Bước 5: Trên popup tạo form, nhập Lead form name và chọn kiểu mẫu

Bước 6: Click vào mục Giới Thiệu, nhập Tiêu đề, chọn hình ảnh hiển thị và nhập bố cục


Bước 7: Click mục Câu hỏi - click Hiển thị thêm tùy chọn

Tick vào các thông tin mà bạn muốn thêm vào form

Bước 8: Click mục Chính sách quyền riêng tư

Nhập Văn bản liên kết và URL liên kết (trường bắt buộc)

Bước 9: Click mục Màn hình cảm ơn, nhập tiêu đề, mô tả,chọn loại nút, văn bản nút và nhập liên kết trang web (trường bắt buộc)

Bước 10: Mở sang tab Cài đặt

Tại ID trường, nhập các mã thuộc tính facebook ở trên trang BeeIQ vào các trường tương ứng

Lưu ý: Nếu nhập sai mã, thông tin sẽ không được thêm vào lead

Dưới đây là ví dụ cho 2 trường Tên và Email, các trường khác bạn làm tương tự.

Bước 11: click Lưu

Bước 12: click Hoàn tất

Form mà FB-user nhìn thấy sẽ tương tự như sau:

Lead sau khi được lưu vào sẽ có đủ các thông tin đã map đúng


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 30/03/2018 11:12AM
Lần cập nhật gần đây: 03/09/2018 9:14PM (loingo - loi.ngo@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)