Hướng dẫn thiết lập Call Center tại phần mềm BeeIQ CRM

Tạo tài khoản SIP trên AntBuddy Để cấu hình tài khoản SIP trên BeeIQ dùng để Gọi từ web và Gọi từ IP Phone bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Antbuddy, chọn Vào trang quản trị tại trang Lobby hoặc tại biểu tượng cài đặt người dùng chọn Vào trang quản trị ở menu drop down.

Bước 2 :Chọn mục Cloud PBX → chọn mục Cấu hình

Bước 3:Tại mục User Extension, Click chọn biểu tượng (+) tại Devices, nhập Device nameDevice password như hình minh họa dưới, sau đó nhấn Create (Tạo) để hoàn tất.

Lưu ý:

  • Phải tạo 2 tài khoản SIP tại bước này, một tài khoản dùng để Gọi từ web và một tải khoản dùng để Gọi từ IP Phone
  • Khi tạo Device name không dùng dấu gạch dưới “_” và dấu gạch ngang “-”

Bước 4: Lấy thông tin tài khoản SIP → Chọn chọn tài khoản SIP vừa tạo → Chọn mục web

  • Ví dụ : ở đây đã tạo 2 tài khoản SIP với thông tin như sau:

Tài khoản 1:

Websocket Server: wss://ab-kz-02.antbuddy.com:8443 (URL mặc định)

User@domain: sipaccount001@qahtksungroup.anttel-pro.ab-kz-02.antbuddy.com

Password: 123456

Tài khoản 2:

Websocket Server: wss://ab-kz-02.antbuddy.com:8443 (URL mặc định)

User@domain: sipaccount002@qahtksungroup.anttel-pro.ab-kz-02.antbuddy.com

Password: 123456

1. Cấu hình Gọi từ web

Bước 1: Vào trang Thiết lập cá nhân của BeeIQ → chọn mục Gọi trên web tại Tài khoản SIP

Bước 2: chọn thông tin từ 1 trong 2 tài khoản SIP đã tạo để điền vào các trường tương ứng tại mục Gọi trên web (hình dưới sử dụng tài khoản 1) → chọn Cập Nhật để lưu, sau đó tải lại trang

2. Cấu hình Gọi từ IP Phone

Bước 1: Vào trang Thiết lập cá nhân của BeeIQ → chọn mục Gọi tư IP Phone tại Tài khoản SIP

Bước 2: Chọn thông tin từ 1 trong 2 tài khoản SIP đã tạo để điền vào các trường tương ứng tại mục Gọi từ IP Phone (hình dưới sử dụng tài khoản 2) → chọn Cập Nhật để lưu, sau đó tải lại trang

Lưu ý: Tại bước này không điền thông tin vào trường Máy chủ websocket như Gọi trên web

Bước 3: Cấu hình với thông tin tài khoản SIP này lên IP Phone để hoàn tất cấu hình Gọi từ IP Phone (tham khảo cấu hình tài khoản SIP lên IP Phone)

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 3:35AM
Lần cập nhật gần đây: 09/10/2018 8:05AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)
click to call | click2call | call |