Hướng dẫn tạo tài khoản BeeIQ CRM

I. Đăng ký

  • Để đăng ký sử dụng BeeIQ, bạn truy cập vào trang http://beeiq.co/, chọn Create Account (Tạo tài khoản), sau đó nhập địa chỉ email, tên đăng nhập, mật khẩu và tên công ty. Thông thường thì tên công ty của bạn sẽ được sử dụng làm tên miền khi bạn đăng ký BeeIQ.

II. Đăng nhập

  • Sau khi xác nhận email, tại trang Đăng nhập của BeeIQ, hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email hoặc tên đăng nhập và mật khẩu để bắt đầu sử dụng.

Lưu ý: BeeIQ cho phép bạn sử dụng một tài khoản cá nhân để thiết lập nhiều tài khoản Công ty. Sau khi Đăng nhập, bạn có thể chọn Công ty bạn muốn sử dụng để tiếp tục làm việc.

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 3:36AM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 4:20AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)