Hướng dẫn nhập danh sách CSKH vào Telesales

1. Tạo Chiến Dịch Telesales

1.1. Tạo chiến dịch

Bước 1: Mở BeeIQ, đến trang Chiến Dịch - Telesales

Bước 2: Click Tạo Chiến Dịch

Trang sẽ chuyển hướng đến trang tạo mới chiến dịch Telesales

Bước 3: Nhập các thông tin của chiến dịch:

  • Tên chiến dịch (Bắc buộc)

  • Nội dung mô tả chiến dịch

  • Chọn ngày bắt đầu/ kết thúc

  • Chọn loại khách hàng (Bạn không thể chỉnh sửa loại khách hàng sau khi đã tạo chiến dịch)

  • Nhấn Tạo mới

Trang sẽ chuyển hướng đến trang thiết lập chiến dịch

1.2. Thêm nhân viên

Tại trang thiết lập chiến dịch, click Thêm nhân viên để thêm nhân viên vào chiến dịch

Chọn nhân viên và click Thêm


1.3. Thêm khách hàng vào chiến dịch

Mở tab Khách hàng tham gia, click Thêm Accounts/Contacts (tùy vào loại khách hàng đã chọn lúc tạo chiến dịch)

Có 3 cách để chọn khách hàng cho chiến dịch

Cách 1: Chọn trực tiếp từ danh sách

Tick chọn vào ô vuông của mỗi khách hàng để chọn. Có các bộ lọc hỗ trợ để lọc ra danh sách khách hàng phù hợp của từng chiến dịch như: Lọc theo loại khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, theo Ngày tạo, Mã khách hàng, Trạng thái, Ngành nghề, Kênh khách hàng, Thẻ.

Cách 2: Chọn khách hàng từ danh sách PID

(PID là Mã Khách Hàng của khách hàng Cá Nhân trong hệ thống BeeIQ)

Bước 1: Chọn Import danh sách PID

Bước 2: Chọn thông tin file import tại cửa sổ Import danh sách PID

Bước 3: Chọn một file Excel để import

Bước 4: Chọn một sheet cần import trong file Excel đó

Bước 5: Chọn cột chứa giá trị PID trong các cột của file Excel

Bước 6: Chọn Import

Bước 7: Chọn Tiếp tục tại giao diện xem lại để hoàn thành quá trình import danh sách PID

Sau khi kết thúc, những khách hàng có số điện thoại hợp lệ sẽ được tick chọn tại danh sách

khách hàng cho chiến dịch


Sau khi đã import hoặc chọn xong danh sách khách hàng, nhấn Thêm để thêm những khách hàng đó vào chiến dịch Telesales

Cách 3: Chọn khách hàng từ danh sách thuê bao

Bước 1: Chọn Import từ danh sách thuê bao

Bước 2: Chọn file import và mapping thông tin tại cửa sổ “Import danh sách thuê bao”

Bước 3: Chọn một file Excel để import

Bước 4: Chọn một sheet chứa danh sách cần import

Bước 5: Chọn các giá trị cho các trường thông tin khách hàng- Điện thoại(đây là trường bắt buộc), Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ, Email.

Bước 6: Chọn Tiếp tục


Bước 7: Chọn Import tại trang xem lại để nhập danh sách thuê bao vào hệ thống(nếu thuê bao là chưa tồn tại)

Bước 8: Click Tiếp tục để chọn danh sách khách hàng cho chiến dịch

Sau khi đã import xong danh sách khách hàng, nhấn Thêm để thêm danh sách khách hàng vào chiến dịch


Pop-up hiện lên màn hình thông báo số lượng thực tế đã import vào chiến dịch

Close popup và nhấn Trở lại để nhìn thấy màn hình danh sách khách hàng đã được thêm

vào chiến dịch

Để xóa khách hàng ra khỏi chiến dịch, tick vào các khách hàng và nhấn Xóa

1.4. Phân phối khách hàng cho nhân viên

Có 3 cách để phân phối :

Cách 1: Tick vào checkbox để chọn khách hàng và click Phân phối, chọn nhân viên phụ trách và nhấn Tiếp tục


Cách 2: Nhấn vào nút Phân phối tự động, chọn loại khách hàng áp dụng và nhấn Tiếp tục

Cách 3: click Phân phối riêng cho một khách hàng

Rê chuột vào khách hàng, nút Phân phối sẽ hiện ra, click để chọn người phụ trách cho khách hàng

1.5. Thiết lập trạng thái

Có 2 cách chọn trạng thái

Cách 1: Dùng danh sách trạng thái có sẵn của loại khách hàng

Cách 2: Tạo danh sách trạng thái riêng

Nhập tên trạng thái, chọn màu và nhấn Thêm trạng thái

1.6. Chọn Form

Bạn có thể chọn form sẵn hoặc tạo form mới

1.7. Telesales:

Tại trang thiết lập hoặc trang danh sách chiến dịch, click nút Telesales

Click số contact bạn có thể xem

Trang sẽ chuyển hướng đến trang danh sách khách hàng trong chiến dịch

Để bắt đầu khảo sát khách hàng, nhấn Khảo sát


Tại Form khảo sát, trường hợp khách hàng được chọn bằng cách import thì nếu trường có cùng tên với cột trong file import, dữ liệu sẽ được tự động điền vào như hình dưới đây

Nhân viên chỉ cần nhập các thông tin còn lại , chọn trạng thái của khách hàng và nhấn Lưu.Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 25/07/2018 4:39PM
Lần cập nhật gần đây: 13/08/2018 1:50PM (phuongvuminh - phuong.vu@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)