Hướng dẫn giới hạn số phút gọi
Hướng dẫn giới hạn số phút gọi ra

1. Giới Thiệu

Tài liệu này cung cấp cho người dùng Antbuddy biết được cách tự cấu hình giới hạn số phút gọi ra cho Member của mình.


2. Cấu hình giới hạn số phút gọi ra


Bước 1: Đăng nhập và truy cập trang Quản trị bằng quyền Admin


Bước 2: Chọn Call Center (1) → chọn Cấu hình (2)


Bước 3: Ở phần Thành viên, chọn/tìm User muốn cấu hình

Bước 4: Chọn biểu tượng

Giao diện cấu hình sẽ hiển thị sau


Bước 5: Bỏ chọn “Không giới hạn”

Bước 6: Điền số phút cần giới hạn (đơn vị thời gian là phút)


Lưu ý: Số phút gọi sẽ được hệ thống reset tại ngày đầu tiên của mỗi tháng. Ví dụ:


Admin cấu hình cho Member là 1000 phút mỗi tháng (Tại thời điểm ngày 1 tháng 5)

>>Hệ thống sẽ hiển thị 0/1000.

Đến ngày 31 tháng 5, Member dùng hết 900 phút.

>>Hệ thống sẽ hiển thị 900/1000.

Đến ngày 1 tháng 6, Hệ thông reset lại số phút gọi.

>>Hệ thống sẽ hiển thị 0/1000.


Bước 7: Nhấn Đồng ý để hoàn tất


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 09/05/2019 9:56AM
Lần cập nhật gần đây: 09/05/2019 9:56AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)