Hướng dẫn cấu hình quyền xem dữ liệu cho user BeeIQ

BeeIQ developers đã phát triển tính năng mới : Cho phép Owner cấu hình quyền xem dữ liệu cho các users, qua đó dễ dàng quản lý và bảo mật thông tin hơn. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cấu hình.


Bước 1. Đăng nhập vào BeeIQ và vào trang Thiết lập - Nhân viên

Bước 2: Click vào tên nhân viên cần cấu hình

Trang sẽ chuyển đến trang xem thông tin và thiết lập quyền xem cho user đó

Lưu ý: Chỉ Owner mới có thể nhìn thấy và truy cập tab Quyền hiển thị

Bước 3. Mở qua tab Quyền hiển thị

Tab này sẽ hiển thị toàn bộ các trang mà bạn có thể thiết lập quyền xem, bạn có thể cấp quyền xem cho user bằng cách tick vào checkbox, và hủy quyền bằng cách bỏ tick.


Và dưới đây là màn hình BeeIQ mà user vừa được thiết lập ở trên có thể nhìn thấy:

Đối với những trang mà Owner không cấp quyền, khi user này cố truy cập vào sẽ bị cấm và có dòng cảnh báo tương tự như sau:

Lưu ý :

Trang bị cấm quyền xem ở đây là không cho phép user có thể nhìn thấy các trang danh sách ( ví dụ : danh sách Tickets, Leads, Contacts…), còn lại nhân viên vẫn có thể xem được detail của 1 ticket/lead/contact…thông qua các con đường như Tìm kiếm, xem detail Contact/Task liên quan đến ticket đang được giao...


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: -1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 11/09/2018 11:10AM
Lần cập nhật gần đây: 11/09/2018 11:10AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)