Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Trigger

1. Các bước cài đặt Trigger

Bước 1: Vào trang quản lí nhóm Kite Chat

  • Truy cập Trang Quản Trị

  • Vao mục Kite, chọn Kite Chat

Bước 2: Vào trang cấu hình của nhóm Kite Chat

Bước 3: Chọn mục Trigger trong phần cấu hình Kite Chat

Bước 4: Thực hiện chọn Tạo mới Trigger

Giao diện tạo mới một Trigger


2. Cách tạo Trigger

Để tạo một trigger cho cửa sổ Kite Chat, bạn cần cấu hình 5 mục sau:

2.1. Thông tin cơ bản của Trigger

Người dùng cần đặt tên cho Trigger để phân biệt với các trigger khác, và dễ dàng quản lí danh sách trigger của mình. Nếu cần thiết người dùng có thể mô tả chi tiết mục đích của trigger vào phần Mô tả.

2.2. Chọn tùy chỉnh Trigger

Bước 1: Khi nào sẽ chạy trigger? Người dùng sẽ lựa chọn những mục mà hệ thống Trigger Kite Chat cung cấp. Với phiên bản hiện tại, người dùng có 1 lựa chọn để chạy Trigger là

  • Khi visistor tải cửa sổ trang

Bước 2: Kiểm tra điều kiện. Với phiên bản hiện tại, người có 1 lựa chọn là

  • Kiểm tra một trong các điều kiên

Bước 3: Lựa chọn ngày kết thúc Trigger. Đây là trường không bắt buộc, nhưng nếu người dùng muốn đặt một điểm thời gian để tự động dừng trigger, thì người dùng thực hiện điền trường này.


2.3. Chọn điều kiện

Nếu chọn Equal chỉ có hiển thị trigger chỉ khi mở đúng với đường link mà bạn đã nhập

Nếu chọn Contain : hiển thị trigger trùng với phần từ trong link mà người dùng đã nhập

2.4. Chọn hành động

Gửi tin nhắn tới visitor

  • Agent: Chọn tên agent hiển thị trên trang Kite chat

  • Answer: Nội dung button để khách hàng bấm vào để gửi kite request

  • Nội dung: Nội dung tự động gửi tin nhắn cho visitor

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin như yêu cầu, người thực hiện nhấn Lưu Trigger để hoàn tất


3. Quản lí và sử dụng Trigger

3.1. Quản lí trigger

Người dùng có thể quản Trigger của mình tạo tại danh sách sau:

Tại đây, người dùng có thể thao tác Xóa hoặc Chỉnh sửa những Trigger trong danh sách này.

3.2. Sử dụng Trigger

Để kịch hoạt sử dụng Trigger, người dùng vào phần chi tiết của Trigger, và thực hiện kích hoạt


Sau khi kích hoạt Trigger đã chọn, thì trạng thái sẽ chuyển thành ON

3.3. Hiển thị tại giao diện Visitor

Sau khi người dùng kích hoạt, tại giao diện Visitor, họ sẽ nhìn thấy được nội dụng chat tự động của Trigger khi họ truy cập đúng điều kiện mà người đã cấu hình.


Dưới đây là hình ảnh mình họa việc vistor sẽ nhìn thấy sau khi người dùng kích hoạt Trigger


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 2
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 23/07/2018 11:06AM
Lần cập nhật gần đây: 23/07/2018 11:07AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)