Giới thiệu BeeIQ Telesales

Telesales là phương pháp bán hàng qua điện thoại. Hình thức bán hàng này giúp điện thoại viên chủ động gọi ra cho khách hàng. Bằng cách sử dụng linh hoạt một kịch bản gọi ra có sẵn, các thông tin về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp sẽ được trao đến khách hàng.

BeeIQ Telesales là một module riêng của Phần mềm quản lý khách hàng BeeIQ CRM, bao gồm các tính năng:

1.Telesales dành riêng cho nhân viên Outbound call telesales

 • Nhận chiến dịch và form chiến dịch
 • Nhận danh sách khách hàng từ quản trị viên
 • Click to call trực tiếp trên giao diện làm việc web
 • Ghi chú thông tin cuộc gọi ngay trực tiếp trên giao diện gọi
 • Xem báo cáo theo tình trạng cuộc gọi, theo tình trạng khách hàng Tìm kiếm thông tin KH, tra cứu lịch sử cuộc gọi

2.Giám sát hệ thống call center telesales - dành cho quản trị viên

 • Bảng giám sát dashboard theo thời gian thực, báo cáo số lượng agent login, số lượng agent not available và available, số lượng waiting calls, và lost call rates
 • Báo cáo xu hướng cuộc gọi theo theo giờ, ngày, tuần tháng
 • Báo cáo thống kê theo chiến dịch
 • Xuất dữ liệu báo cáo dạng excel
 • Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng
 • Tạo kịch bản gọi ra cho từng chiến dịch telesales
 • Phân bổ danh sách cho nhân viên telesales
 • Ghi âm cuộc gọi đến/đi, nghe ghi âm online, tải ghi âm
Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 3:32AM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 4:24AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)