Hướng dẫn migrate ứng dụng từ Botframework sang Microsoft Azure


Theo thông báo từ Botframework, dịch vụ này sẽ được tích hợp vào Microsoft Azure. Các ứng dụng đang được quản lý bởi Botframework cần được migrate sang Azure chậm nhất vào ngày 31/03/2018 để tránh ảnh hưởng đến dịch vụ.

Theo thông tin từ Microsoft dịch vụ Bot sẽ không bị thu phí đối với các kênh mở: Facebook, Skype.

Do đó khách hàng có thể yên tâm sử dụng miễn phí.

Các migrate các ứng dụng sang Azure:

Bước 1. Đăng ký một  tài khoản Azure 

Vào https://signup.live.com và đăng ký một tài khoản

Điền các thông tin đăng ký theo yêu cầu. 


Chú ý 1: Việc signup yêu cầu phải có Credit Card, mặc dù không có thanh toán.

Sau khi đăng kí sử dụng trial, sẽ được cấp $200 credit để dùng thử.

Chú ý 2: Tài khoản trial sau khi hết hạn sẽ không tự đổi sang tài khoản pay-as-you-go và sẽ stop các service. Do đó cần chú ý, nâng cấp package.

Bước 2. Thực hiện migrate 

- Đăng nhập vào tài khoản botframework tại: https://dev.botframework.com

- Vào menu My bots  


- Kiểm tra Bot chưa được migrate và chọn Migrate 


- Tại dropdown khu vực của popup hiện ra, chọn Southest Asia và nhấn nút Migrate lần nữa để bắt đầu migrate.Bước 3. Thực hiện quản lý tại Azure 

Sau khi thực hiện bước 2, ứng dụng đã được migrate xong và có thể tiếp tục sử dụng.

Để quản lý ứng dụng sau khi migrate, bạn cần login vào https://portal.azure.com để quản lý.


Tham khảo thêm: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/bot-service/bot-service-migrate-bot


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 27/04/2018 9:45AM
Lần cập nhật gần đây: 27/04/2018 10:24AM (huydo - huy.do@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:huydo (huy.do@htklabs.com)