Hướng dẫn sử dụng hệ thống FAQ (Knowledge base)

1. Đăng nhập sử dụng hệ thống

Để đăng nhập vào hệ thống FAQ (Knowledge base), bạn thực hiện truy cập domain https://guide.antbuddy.com. Sau khi đã truy cập thành công, bạn thực hiện đăng nhập tài khoản mà bộ phận Quản lí hệ thống giao

Sau khi thực hiện đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy thanh menu góc trên bên phải bao gồm những chức năng để sử dụng trên hệ thống FAQ (Knowledge Base): Thành viên, Danh mục, Bài Viết, Quản Trị.


2. Danh mục

2.1. Tạo danh mục

Để tạo danh mục cho bài viết bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Danh mục → chọn Tạo mới

Bước 2: Điền tiêu đề, mô tả và slug cho danh mục → chọn Tạo

Lưu ý: Slug của danh mục bạn có thể điền theo tiêu đề, ví dụ tiêu đề của bạn là “Điện máy”, thì bạn có thể điền vài Slug của danh mục là “dien-may”. Đây là mục bắt buộc.

Bước 3: Sau khi tạo xong, bạn thực hiện điểu chỉnh thứ tự hiển thị của Danh mục bằng cách nhập số thứ tự vào mục Thứ tự danh mục → chọn Cập nhật

2.2. Chỉnh sửa danh mục

Để thực hiện chỉnh sửa danh mục bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Danh mục từ menu → chọn Chỉnh sửa

Danh sách Danh mục sẽ được hiển thị sau khi bạ chọn Chỉnh sửa

Bước 2: Để chỉnh sửa bạn chọn biểu tượng, để xóa danh mục bạn chọn

Lưu ý: Bạn có thể tạo mới Danh mục bằng cách chọn nút Danh mục mới tại trang Danh mục

3. Bài viết

3.1. Tạo bài viết

Để tạo một bài viết, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn mục Bài viết → chọn Tạo mới

Bước 2: Nhập thông tin cho bài viết

  • Nhập tiêu đề bài viết

  • Chọn Danh mục cho bài viết

  • Nhập nội dung bài viết

Bước 3: Nhập Liên kết bài viết

  • Tại mục Liên kết bài viết, chọn Sinh ra (generate)

  • Chọn Kiểm chứng, để kiểm tra link có bị trùng hay không

Bước 4: Sau khi đã hoàn tất Liên kết bạn thực hiện chọn Thêm vào

Bước 5: Quay trở lại trang chủ bằng cách chọn logo để kiểm tra bài viết đã được thêm

Dưới đây là chi tiết nội dung bài viết được thêm mới

3.2. Chỉnh sửa bài viết

Để chỉnh sửa bài viết, bạn cũng truy cập tương tự Tạo mới:

Bước 1: chọn Chỉnh sửa tại mục Bài viết

Bước 2: Tìm kiếm, và chọn bài viết cần chỉnh sửa → chọn bài viết cần chỉnh sửa

Lưu ý: Bạn có thể chọn biểu tượng để xóa bài viết, hoặc lưu vào bài viết nháp bằng cách bỏ dấu tick

Bước 3: Hệ thống sẽ mở trang soạn thảo để bạn cập nhật bài viết, sau khi thực hiện xong bạn chọn nút với biểu tượng Lưu

3.3. Thanh công cụ soạn thảo

Tại trang soạn thảo bài viết sẽ có những thanh công cụ hỗ trợ bạn trong quá trình tạo mới, chỉnh sửa bài viết, dưới đây là phần chú thích thanh công cụ


Style

Công cụ này cho phép bạn chọn kiểu chữ cho tiêu đề trong bài viết: Heading 1, Heading 2,...

Thanh công cụ cơ bản

Công cụ này cho phép bạn in đậm, in nghiêng, gạch chứ đoạn chứ mà bạn muốn làm nổi bậc

Font

Công cụ cho phép bạn chọn font chứ cho nội dung bài viết

Highlight

Công cụ cho phép bạn bôi màu cho đoạn nội dung bạn muốn người đọc lưu ý đến

Canh lề và chèn bảng

1) Công cụ này cho phép bạn canh lề, điều chỉnh nội dung bài viết,

2) Công cụ chèn bảng, cho phép bạn chèn bảng vào bài viết.

Media

Thanh công cụ media cho phép bạn chèn link, chèn hình ảnh, chèn video vào bài viết

Fullscreen

Đây là công cụ để bật chế độ soạn thảo toàn màn hình.

Code view

Đây là chế xem đoạn mã, nếu bạn có đoạn mã cần lưu ý, bạn có thể dùng cộng này.

Help

Đay là mục hỗ trợ, nếu trong quá trình soạn thảo, bạn cần giúp đỡ thì chọn vào đâyBài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 3
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 11/10/2017 5:44PM
Lần cập nhật gần đây: 11/10/2017 6:21PM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)