Hướng dẫn sử dụng tính năng Gọi trên BeeIQ

I. Sử dụng tính năng Gọi từ web

Tại thanh công cụ phía trên bên phải màn hình, chọn biểu tượng Gọi, nếu Bảng điều khiển điện thoại xuất hiện với trạng thái Đã kết nối nghĩa là cấu hình thành công, bây giờ bạn có thể thực hiện cuộc gọi và Nhận cuộc gọi ngay trên hệ thống BeeIQ.

Lưu ý: Nếu trạng thái hiển thị là Mất kết nối, bạn cần kiểm tra lại cấu hình.

1. Thực hiện cuộc gọi

Có 3 cách để thực hiện cuộc gọi từ BeeIQ:

Cách 1: Gọi từ bàn phím điện thoại của phần mềm BeeIQ

 • Nhấn biểu tượng Gọi tại thanh công cụ phía trên bên phải màn hình hoặc nhấn phím tắt Ctrl+Shift+Left để mở Bảng điểu khiển điện thoại

 • Nhập số cần gọi → chọn Gọi hoặc nhấn Enter từ bàn phím

Cách 2: Gọi từ danh sách khách hàng có sẵn

 • Để thực hiện cuộc gọi, bạn vào trang Khách hàng, chọn vào biểu tượng gọi bên cạnh số điện thoại của khách hàng cần gọi.

 • Bảng điều khiển cuộc gọi sẽ tự động xuất hiện, hiển thị thông báo Tên và Số điện thoại của khách hàng đang gọi. Nhấn Hủy hoặc Enter tại mục Input số điện thoại trên Bảng điều khiển để kết thúc cuộc gọi.

Cách 3: Gọi từ trang thông tin chi tiết của khách hàng

 • Tại trang thông tin chi tiết của khách hàng, bạn click vào biểu tượng gọi bên cạnh số điện thoại của khách hàng để thực hiện cuộc gọi.

 • Bảng điều khiển cuộc gọi sẽ tự động xuất hiện, hiển thị thông báo Tên và Số điện thoại của khách hàng đang gọi. Nhấn Hủy hoặc Enter tại mục Input số điện thoại trên Bảng điều khiển để kết thúc cuộc gọi.

2. Nhận cuộc gọi

Khi khách hàng gọi vào, hệ thống sẽ gửi thông báo có cuộc gọi đến như hình dưới, đồng thời bàn phím tự động hiển thị Tên và Số điện thoại của khách hàng đang gọi đến (trường hợp số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống BeeIQ). Nhấn Nhận để nghe cuộc gọi, Từ chối để kết thúc cuộc gọi.

Lưu ý: Nếu số điện thoại chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ chỉ hiển thị Số điện thoại đang gọi đến mà không hiển thị Tên khách hàng.

3. Lưu lại lịch sử cuộc gọi

Nhấn biểu tượng Gọi tại thanh công cụ phía trên bên phải màn hình hoặc nhấn phím tắt Ctr+Shift+Right để mở mục Lịch sử cuộc gọi tại Bảng điểu khiển điện thoại. Tại lịch sử cuộc gọi, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Click vào Tên để vào trang thông tin chi tiết của khách hàng
 • Click vào icon điện thoại để gọi lại cho khách hàng
 • Click vào icon copy để sao chép số điện thoại

 • Tại Lịch sử cuộc gọi, bạn có thể nhận biết được Cuộc gọi vào, cuộc gọi ra, cuộc gọi bị nhỡ của khách hàng và cuộc gọi đến khách hàng không thành công

1. Cuộc gọi vào thành công

2. Cuộc gọi vào bị nhỡ

3. Cuộc gọi ra thành công

4. Cuộc gọi ra bị nhỡ

II. Sử dụng tính năng Gọi từ IP Phone

1. Thực hiện cuộc gọi

Có 3 cách để thực hiện cuộc gọi từ IP Phone:

Cách 1: Gọi từ bàn phím điện thoại của phần mềm BeeIQ

- Nhấn biểu tượng Gọi tại thanh công cụ phía trên bên phải màn hình hoặc nhấn phím tắt Ctrl+Shift+Left để mở Bảng điểu khiển điện thoại

- Nhập số điện thoại → chọn nút xổ xuống tại nút Gọi → chọn Gọi từ IP Phone

Cách 2: Gọi từ danh sách khách hàng có sẵn

 • Để thực hiện cuộc gọi, bạn vào trang **Khách hàng**, chọn vào **biểu tượng gọi** bên cạnh số điện thoại của khách hàng cần gọi.
 • Chọn nút xố xuống bên cạnh nút Gọi → chọn Gọi từ IP Phone

Cách 3: Gọi từ trang thông tin chi tiết của khách hàng

 • Tại trang thông tin chi tiết của khách hàng, chọn vào biểu tượng gọi bên cạnh số điện thoại của khách hàng cần gọi.
 • Chọn nút xố xuống bên cạnh nút Gọi → chọn Gọi từ IP Phone

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 3:35AM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 4:19AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)