Hướng dẫn sử dụng Kết nối Facebook Fanpage trong BeeIQ CRM

Menu bên trái gồm 3 mục chính:

  • Mục 1: bao gồm những bình luận và tin nhắn chưa đọc
  • Mục 2: bao gồm những tin nhắn chưa đọc hoặc đã đọc rồi
  • Mục 3: bao gồm những bình luận chưa đọc hoặc đã đọc rồi

Thực hiện nhấn chọn tên người dùng Facebook cụ thể để vào nhắn tin hoặc trả lời các bình luận của họ trên Facebook Fanpage của bạn.

Menu chính giữa là nơi tương tác với khách hàng, tại đây, bạn có thể:

  • Xem được tất cả nội dung tin nhắn và bình luân của khách hàng
  • Thực hiện trả lời tin nhắn hoặc bình luận của khách hàng
  • Ngoài ra, bạn còn có thể Thích bình luận hoặc đi đến trang Facebook fanpage.

Thanh menu bên phải sẽ giúp bạn:

  • Hiển thị các thông tin khách hàng cơ bản
  • Hiển thị các giao dịch hoặc tạo các giao dich mới
  • Tạo các ghi chú và nhiệm vụ cho các bạn Sales hoặc người quản lý nhằm nắm bắt thông tin về khách hàng
  • Ngoài ra bạn có thể gắn các thẻ dùng để phân biệt khách hàng

Ghi chú: bạn cũng có thể quản lí nhiều Facebook Fanpage tại BeeIQ CRM cùng lúc nhờ vào tính năng chuyển giao qua lại giữa các trang.

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 3:34AM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 4:18AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)