Hướng dẫn sử dụng chiến dịch BeeIQ Telesales (dành cho nhân viên)

Nhân viên tiếp nhận và thực hiện telesales

Bước 1: Tiếp nhận và xem danh sách dữ liệu khách hàng được giao

  • Vào mục Telesales → chọn Chiến dịch → chọn Chiến dịch được giao

  • Nhân viên chịu trách nhiệm (member) sẽ thấy tổng quan telesales của chính mình

Bước 2: Tương tác khách hàng

  • Nhân viên (member) chọn nút Khảo sát để tương tác với khách hàng

  • Sau khi nhấn nút Khảo sát, nhân viên (member) sẽ thực hiện gọi cho khách hàng được phân phối và điền thông tin vào Form. Thực hiện thay đổi trạng thái sau khi gọi, hoặc hẹn gọi lại với lựa chọn “hẹn gọi lại” → chọn nút Lưu để lưu lại quá trình tương tác với khách hàng

Bước 3: Thống kê, nhân viên (member) chỉ có thể xem của mình chình.

  • Nhân viên (member) có thể xem tổng thể kết quả tương tác với khách hàng

  • Xem theo danh sách

  • Xem theo trạng thái

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 3:31AM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 4:16AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)