Hướng dẫn Kết nối Facebook Fanpage vào BeeIQ CRM

Để kết nối Facebook Fanpage vào BeeIQ, bạn cần:

  • Vào trang Thiết lập, chọn Other settings, sau đó chọn Tích hợp Facebook
  • Nhấn vào nút Tích hợp để bắt đầu kết nối Facebook Fanpage vào BeeIQ

Sau khi chọn nút Tích Hợp xong, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập tài khoản Facebook.

Lưu ý: tài khoản Facebook của bạn phải có vai trò là Quản trị viên hoặc biên tập viên của Fanpage đó. Sau khi thực hiện tích hợp xong bạn sẽ thấy các fanpage của bạn được hiển thị trên trang Tích hơp Facebook. Chọn một trang các Facebook Fanpage của bạn để kết nối vào BeeIQ, sau đó nhấn Đăng ký.

Sau khi đăng kí kết nối Fanpage thành công, bạn thực hiện đồng bộ dữ liệu giữa Facebook Fanpage và BeeIQ bằng cách chọn nút Đồng bộ . Nếu bạn không sử dụng Fanpage, hoặc chuyển qua Fanpage mới, bạn có thể chọn nút Hủy đăng kí để đăng kí Fanpage khác.

Lưu ý: Nếu như sau khi tích hợp, BeeIQ không hiển thị Facebook Fanpage của bạn thì bạn thực hiện chọn nút Làm mới ở góc trên bên phải của trang để thực hiện làm mới lại.

Khi quá trình tích hợp Facebook Fanpage đã được hoàn tất, tab mới Facebook page sẽ được thêm vào thanh menu bên trái của trang.

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 3:33AM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 4:17AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)